Loading...

14 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN TRÍ NHỚ

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'insight nswy 14 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN TRÍ NHỚ Viết mọithứ xuống Đọc thêm Phân đoạn Đọc to Chú điểm chính ப்ய்ய் Dạy cho người khác Từviéttắt Tựkiểmtra Luyện tập, luyện tập, luyện tập Đặt câu nỏitại sao Uống nưác Sử dụng câu thoai hước, thơ, dao, nhạc chế Ngủ giấc Mỗi ngày mộtít nhưng thường xuyên'

 1. Viết mọi thứ xuống
 2. Đọc thêm
 3. Phân đoạn
 4. Mỗi ngày một ít nhưng thường xuyên
 5. Từ viết tắt
 6. Luyện tập, luyện tập, luyện tập
 7. sử dụng câu thoại hài hước, vè, thơ, ca dao, nhạc chế
 8. Đọc to
 9. Chú ý điểm chính
 10. Dạy cho người khác
 11. Đặt câu hỏi tại sao
 12. Tự kiểm tra
 13. Uống nước
 14. Ngủ đủ giấc

Bình luận