Loading...

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA AR, VR MR & XR LÀ GÌ?

Sự phát triển nhanh chóng, đa dạng hóa các công nghệ hiện nay, thật khó để ta có thể nắm bắt hết các từ viết tắt cùng định nghĩa chúng. Điều đầu tiên là chữ “R” trong bộ chữ AR, VR, MR hay XR có nghĩa là “Reality -Thực tế”. Còn các hình thức đa phương tiện được sử dụng khác nhau sẽ hình thành nhận thức khác nhau của người dùng về “Reality”. Chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết sự khác biệt giữa các hình thức “Reality” này.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) thêm các yếu tố kỹ thuật số vào chế độ xem trực tiếp thường bằng cách sử dụng máy ảnh trên điện thoại thông minh. Ví dụ về trải nghiệm thực tế tăng cường bao gồm ống kính Snapchat và trò chơi Pokemon Go. 

What is augmented reality, anyway?

Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) ngụ ý một trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thực. Sử dụng các thiết bị VR như HTC Vive, Oculus Rift hoặc Google Cardboard, người dùng có thể được đưa vào một số môi trường trong thế giới thực và trong tưởng tượng chẳng hạn như ở giữa đàn chim cánh cụt hay thậm chí là phía sau của một con rồng.

VR là gì

Trong trải nghiệm Thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR ) , kết hợp các yếu tố của cả AR và VR, các đối tượng kỹ thuật số và thế giới thực tương tác với nhau. Công nghệ thực tế hỗn hợp hiện đang bắt đầu phát triển với HoloLens của Microsoft, một trong những công cụ thực tế hỗn hợp ban đầu đáng chú ý nhất.

Thực tế mở rộng (Extended Reality - XR)  là một thuật ngữ bao hàm tất cả các công nghệ khác nhau giúp nâng cao giác quan của chúng ta, cho dù chúng cung cấp thông tin bổ sung về thế giới thực hay tạo ra những thế giới hoàn toàn không có thật để chúng ta trải nghiệm. Nó bao gồm các công nghệ Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR) và Thực tế hỗn hợp (MR).

 

Nguồn: Nancy Gupton

https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr

 

Bình luận