Loading...

Thông báo đổi tên Facebook page

  • Trần Thị Ngọc nhiên
  • Tin tức
  • 07/01/2020


Kính gởi quý anh chị em đã yêu thích trang Page Qùa Tặng Cao Cấp

Trung tâm huấn luyện thực hành Sales & Marketing Insight vui mừng thông báo về việc thay đổi tên Facebook Page từ Qùa Tặng Cao Cấp sang Phòng marking thuê ngoài Đà Nẵng nhằm giúp quý anh chị dễ dàng và thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm.

Rất mong quý anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thích trang Facebook Page của Insight!

Bình luận