Loading...

DỰ ÁN H.SOLUTA

Yêu cầu của khách hàng:

  • Cải tạo lại logo thương hiệu
  • Thiết kế website 1 trang với chi phí tối ưu cho startup

Giải pháp của Insight:

  • Dựa trên phiên bản trước, Insight chỉnh sửa màu sắc theo yêu cầu Khách hàng, đổi Font chữ để phù hợp với tiêu chí Khách hàng đưa ra