Loading...

DỰ ÁN ROSETTA

Yêu cầu của khách hàng:

Khách hàng là một khách sạn 3 sao

  • Chiến lược marketing tổng thể
  • Đào tạo Sales & Marketing cho đội ngũ quản lý

Giải pháp của Insight: