Loading...

Lịch khai giảng


LICH KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TẠI INSIGHT SALES & MARKETING PRACTICE 2021

Khóa học
Thời lượng
Học Phí 
Địa điểm
Thời gian
Chi tiết
Khóa đào tạo Sales & Marketing thực chiến

6 Buổi

2,000,000đ
Đà Nẵng 

Dự kiến tháng 6/ 2021

      Xem chi tiết
Khóa New Marketing theo xu hướng 4.0

6 Buổi

 2,000,000đ
Đà Nẵng
Dự kiến tháng 05/2021
 Xem chi tiết
Khóa Truyền thông Thương hiệu & Public Relation trong ngành dịch vụ
Bộ công cụ Mecgris
4 Buổi

6 Buổi
4,000,000đ

7,000,000đ
Đà Nẵng
Dự kiến tháng 04/2021
Xem chi tiết
Khóa đào tạo bán hàng Thương mại điện tử
4 Buổi
1,800,000đ
121/6 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng

Dự kiến tháng 5/2021


Xem chi tiết
Khóa Sales & Marketing ngành dịch vụ 
6 Buổi
2,500,000đ
Đà Nẵng
Dự kiến tháng 06/2021
Xem chi tiết
Khóa đào tạo quay dựng video bẳng điện thoại chuyên nghiệp
05 Buổi
2,800,000đ

121/6 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng06,08,13,15,16/05/2021


Xem chi tiết