Loading...

Lịch khai giảng

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'insightsmprad ĐÀO TẠO SALES & MARKETING ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH INSIGHT ĐÀO TẠO THEO YÊU CÂU CỦA CԔNG TY ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LỚP KÈM TẠI NHÀ Onsight .'


Khóa học
Thời lượng
Học Phí 
Địa điểm
Thời gian
Chi tiết
Khóa đào tạo Sales & Marketing thực chiến

6 Buổi

2,000,000đ
Đà Nẵng 

Dự kiến tháng 4/ 2021

      Xem chi tiết
Khóa New Marketing theo xu hướng 4.0

6 Buổi

 2,000,000đ
Đà Nẵng
Dự kiến tháng 05/2021
 Xem chi tiết
Khóa Truyền thông Thương hiệu & Public Relation trong ngành dịch vụ
Bộ công cụ Mecgris
4 Buổi

6 Buổi
4,000,000đ

7,000,000đ
Đà Nẵng
Dự kiến tháng 04/2021
Xem chi tiết
Khóa đào tạo bán hàng Thương mại điện tử
4 Buổi
1,200,000đ
Đà Nẵng

Dự kiến Tháng 03/2021


Xem chi tiết
Khóa Sales & Marketing ngành dịch vụ 
6 Buổi
2,500,000đ
Đà Nẵng
Dự kiến tháng 04/2021
Xem chi tiết
Khóa xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Starup
06 Buổi
2,500,000đ

Đà NẵngDự kiến tháng 6/2021


Xem chi tiết

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'NĂNG LỰC CẠNH TRANH -Đơn trong đầu tiên thực ĐN vừa đào tạo, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp hoạt động hàng marketing. Tuvấn xây dựng việc hivà quả trị. thiết tài khoản digital marketing nhằm -Cung cấp trọn góicá giải pháp sáng nội dung hình ảnh, digital.'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'PHƯƠNG CHÂM Insight Customer centric Customer 1 Solution Thực hành GIÁ TRỊ CỐT LỐI Chia sẻ Nhân văn Kếtnối Thấu hiểu'